تبلیغات
 تبدیل تاریخ آنلاین 
نوع تبدیل:  
سال:    ماه: روز:


 تقویم جلالی 
تقویم جلالی رادکام

تقویم جلالی برنامه ای است که به شما امکان می دهد تا تقویم خورشیدی و میلادی را در یک دوره 3000 ساله در کنار هم داشته باشید.  در نسخه جدید امکان تغییر تقویم پایه از تقویم خورشیدی به تقویم میلادی بر امکانات نسخه های پیشین افزوده شده است. نسخه چهارم تقویم جلالی برای ویندوزهای XP/2000 طراحی شده است. بنابراین برای ویندوزهای ME/98 تنها از نسخه دوم تقویم جلالی می توان استفاده کرد.

برای بارگیری نسخه چهارم تقویم جلالی روی لینک زیر کلیک کنید:

Jalali Calendar For Windows XP/2000

برای بارگیری نسخه قبلی(دوم) تقویم جلالی اینجا را کلیک کنید.